Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Čára jako oddělovač textu

V mnoha případech je vhodné do dokumentu vložit čáru přes celou šířku stránky, která bude mít funkci oddělovače nějakých významných částí dokumentu.

Využití

V zásadě se nabízí několik způsobů jak čáru vytvořit. Nejrychlejším způsobem je využití automaticky vytvořené čáry ohraničení, více možností čar máme při nastavení ohraničení odstavce, mnoho přednastavených čar lze vložit použitím obrázku nazvaného ve Wordu Vodorovná čára. Další možností je vložení čáry jako Automatického tvaru.

Automatická čára ohraničení

Ve Wordu lze pro jednoduchá ohraničení využít čáry ohraničení, které se vytvoří automaticky, jestliže zapíšeme pod text, který chceme ohraničit do nového odstavce tři znaky a ukončíme odstavec. Tedy např.

konec textu odstavce. Enter

--- Enter

Tímto způsobem se automaticky změní tři spojovníky na tenkou čáru ohraničení pod předcházejícím textem odstavce.

Varianty automatické čáry

Znaky Čára
--- čára o šířce 3/4 b.
___ čára o šířce 1 1/2 b.
=== dvojitá čára o šířce 3/4 b.
*** tečkovaná čára o šířce 3 body
~~~ vlnitá čára o šířce 3 body
### trojitá čára o šířce 2 1/4 b.
Ukázka automatické čáry

Pokud by vám Word automaticky znaky na čáru po "odentrování" odstavce nevytvořil, koukněte se na nastavení: Tlačítko Office - Možnosti aplikace Word - Kontrola pravopisu a mluvnice - tlačítko Možnosti automatických oprav - karta Automatické úpravy formátu při psaní - zaškrtněte Čáry ohraničení.

Ohraničení odstavce

Kromě automatické čáry můžeme použít i čáru podle svých požadavků, kde máme mnohem širší možnosti nastavení. V nabídce Ohraničení a stínování, na kartě Ohraničení zvolíme požadovanou šířku, barvu a styl čáry a pak zvolíme Použít na: Odstavec.

Čára vytvořená pomocí automatické čáry nebo ohraničení odstavce má vždy šířku sloupce a reaguje na jeho změnu (např. když zúžíme okraje, rozšíří se čára).

Vzhledem k tomu, že automaticky vytvořené čáry jsou velmi omezeným fragmentem možností, které nám nabízí ohraničení odstavce, bude zřejmě vlastní nastavení ohraničení odstavce vhodnou volbou pro každého alespoň středně pokročilého uživatele Wordu.

Vodorovná čára

Zajímavou možností je použití předpřipravených Vodorovných čar, dostupných přes dialogové okno Ohraničení a stínování - tlačítko Vodorovná čára.

Ohraničení a stínování - vodorovná čára

Takováto čára je obrázkem, který má některé specifické vlastnosti. Např. můžeme nastavit přebarvení obrázku na stupně šedé.

Vodorovná čára - nastavení barvy
Tip
Vodorovná čára je obrázek, který nereaguje na rozšíření sloupce. Můžeme však u čáry nastavit šířku např. na 50 cm a tím dosáhneme její adaptace na šířku sloupce. Čára se automaticky rozšíří nebo zúží při změně šířky sloupce, tak, aby se vešla mezi okraje. Při nastavení na 50 cm tak budeme mít čáru na šířku sloupce, i kdybychom pracovali s formátem A3 na šířku. Výška čáry je přitom konstantní, takže se obrázek nedeformuje. Maximální hodnota šířky čáry je 55,87 cm, což odpovídá maximální velikosti stránky, se kterou je Word ochoten pracovat.

Čára jako automatický tvar

Pro vodorovný oddělovač textu můžeme použít i čáru nebo úzký obdélník apod. (karta Vložení - Ilustrace - Tvary). U takových čar pak můžeme ovlivnit barvu ohraničení, barvu výplně tvaru, stín, prostorový efekt a další vlastnosti.

Pokud chceme dosáhnout toho, aby se automatický tvar přizpůsoboval šířce sloupce, pak v nastavení Formátu automatického tvaru nastavíme na kartě Velikost výšku na absolutní a šířku na relativní vzhledem k okraji.

Nastavení velikosti automatického tvaru

Možností vložení čáry jako odělovače textu na stránku je tedy několik a mají i široké možnosti nastavení.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.